VANDINSTALLATIONER

Vandinstallationen er en teknisk installation, der bringer vandet fra anboring på hovedledning til tapsted.

Alt arbejde i forbindelse med vandinstallationer, skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Som hovedregel skal du altid have autoriseret vvs installatør til at reparere og montere faste installationer inden for vvs og kloak. Hvis der sker en skade i forbindelse med de faste installationer og arbejdet ikke er udført af en autoriseret vvs installatør, kan forsikringen afvise at dække omkostningerne for udbedring.

Skal vi lave din næste vvs opgave?

Skal vi lave din næste vvs opgave?